ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПДФ Печат Е-мейл

В сила от 31.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр 41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр 43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр 20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр 65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр 107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр 36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр 65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр 28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр 76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр 77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр 88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр 94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр 95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр 103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр 105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр 29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр 30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр 34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр 37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр 65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр 76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр 79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр 82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр 106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр 108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр 41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр 61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр 33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр 43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр 54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр 69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр 98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр 102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр 6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр 17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр 19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр 80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр 92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр 93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр 15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр 41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр 50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр 54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г.