ПРОДАЖБА (ДАРЕНИЕ)
НА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 
Уважаеми клиенти,

във връзка с настъпващата дигитализация на обществения живот и с цел оптимизиране на Вашето и нашето време, Ви уведомяваме, че в нотариалната кантора на нотариус Красимир Бележков е въведена опция за електронна предварителна обработка на документи и записване на часове за нотариални сделки по прехвърляне на МПС. За целта следва да отправите запитване на електронната поща на нотариуса Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като приложите копие на Свидетелство за регистрация на МПС I част, на което ще Ви бъде отговорено своевременно и ще Ви бъде записан час за прием. В уговорения час Вие следва да се явите в нотариалната кантора и да подпишете предварително подготвените документи, без да е необходимо да изчаквате ред.

 

Необходими документи за сключване на Договор за покупко-продажба или дарение на МПС :


1.     Свидетелство за регистрация на МПС І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон) ;
2.     Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се само от лицензирани застрахователни дружества http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=0&tplId=Tpl_9&act=DISPLAY&docId=0);
3.      Да е платен дължимият данък превозно средство;
4.      Ако автомобилът е придобит от физически лица по време на брак е необходимо явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице;
5.      Ако страните не се явяват лично – необходими са:
    a.       Нотариално-заверено пълномощно с право за продажба на автомобила;
    b.       Нотариално-заверена декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК (заверена през текущата календарна година);
    c.       Нотариално-заверена Декларация по чл.25 ал.8 (бивша ал.7) от ЗННД – само за физически лица.

6. Във всеки конкретен случай, след преглед на представените документи, нотариусът може да даде указания за представяне на допълнителни документи, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона.

Дължими такси:

1. Нотариална такса – изчислява се пропорционално съгласно Тарифа за нотариалните такси в процент върху удостоверявания материален интерес (Материалния интерес е в размер на продажната цена на автомобила, но не по-ниска от застрахователната стойност);

2.Местен данък – Изчислява се в процент от застрахователната стойност на автомобила (Местният данък се внася в полза на общината по постоянен адрес на Купувача, като конкретния размер се гласува ежегодно от съответния общински съвет. За 2022г. за Столична община е в размер на 3.0% ;

Можете да изчислите размера на нотариалната такса за Удостоверяване подписите на страните върху договор за покупко-продажба на МПС тук

За допълнителна информация позвънете на:

тел +359887326767